alaca karanlık

n. twilight, dusk, gloaming, owl light
* * *
1. crepuscular 2. twilight

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • alaca karanlık — is., ğı Güneş doğmadan önceki veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karanlık — sf., ğı 1) Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan 2) is. Işık olmama durumu Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz. H. Taner 3) mec. Yasalara, töreye uygun olmayan Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar. M. Ş. Esendal 4) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alaca — is. 1) Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala 2) sf. İki veya daha çok renkli 3) Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma İki top alaca... N. Nâzım 4) Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez 5) bit. b. Ağaçta ilk… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MELEZ — (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan. * Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • akşam karanlığı — is. Alaca karanlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tan — is. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir Birleşik Sözler tan yeli tan yeri Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iñir — aydınlıkla karanlığın birblrine karışması, alaca karanlık.l, 94bkz: amır, emir, imir …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • ŞAFAK — Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz. * Nahiye. Cânib. * Nasihat eden kimsenin Nasihatım te sir etsin, sözüm tutulsun diye ıslah için gayret göstermesi. * Merhamet. * Harf …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Fenerbahçe Istanbul — Voller Name Fenerbahçe Spor Kulübü Ort Istanbul …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der Moscheen in Istanbul — Beyazıt Moschee Liste der Moscheen in Istanbul, Türkei Inhaltsverzeichnis 1 Istanbul …   Deutsch Wikipedia

 • çözülmek — nsz 1) Çözme işine konu olmak Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri / Atlarımız çözüldü girdik handan içeri. F. N. Çamlıbel 2) Gevşeyip yumuşamak, erimeye başlamak 3) mec. Birliğini, beraberliğini yitirmek, dağılmak, parçalanmak 4) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.